Publikační činnost: 2010
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. [Financial preparation for life in retirement: awareness, attitudes and values.]. / Milan Šlapák, Tomáš Soukup, Lucie Vidovićová, Martin Holub - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2010. - 89 s. - ISBN 978-80-7416-074-5

[ Šlapák, Milan - Soukup, Tomáš - Vidovićová, Lucie - Holub, Martin ]

Externí odkaz
Anotace:  Studie mapuje plány a chování populace v předdůchodovém věku s ohledem na spoření a investice k zajištění na stáří v souvislosti s hodnotovými postoji osob v předdůchodovém věku a mírou jejich finanční gramotnosti a subjektivní i objektivní mírou informovanosti v otázkách spojených s nárokem na důchodovou dávku. Studie přináší typologii jedinců podle postoje k přípravě na důchod: populaci v předdůchodoČvém věku lze rozdělit vedle "průměrných investorů" na "sebevědomé investory", jedince, které lze charakterizovat postojem "život pro dnešek", a ty, kteří "spoléhají na stát". Významnou proměnnou, která s přípravou na důchod jednoznačně souvisí, je numerická gramotnost populace. Státní instituce mohou ovlivnit přípravu starších osob na důchod přijetím opatření směřujících ke zvýšení finanční gramotnosti populace, která studie přináší.
 
Anotace v angličtině:  The paper maps the plans and behaviour patterns of people approaching retirement with respect to financial literacy, savings and investments as well as the measurement thereof, both on a self-assessment basis and as a result of having an objective knowledge of pension entitlements. The paper provides a typology developed according to attitudes towards retirement planning; in addition to the "ordinary investorö it is possible to identify the "self-confident investorö, those who can be characterised by "live-for-todayö attitude and those who "place a high degree of reliance on the stateö. Retirement planning is significantly affected by an individual level of quantitative literacy. Government authorities should be able to increase the number of people who seriously consider their retirement by means of the introduction of a number of programmes, outlined in this study, which focus on enhancing the level both of financial literacy in general and a more specific knowledge of pension entitlements.
Klíčová slova: gramotnost finanční; příprava na důchod; informovanost o důchodech

Klíčová slova v angličtině: financial literacy; retirement planning; retirement readiness; knowledge regarding pension entitlements
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Návaznost: 2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita
Pracoviště: VUPSVPSO Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT