Publikační činnost: 2018
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Tagesmutter/Tagesvater v Německu. / Jana Barvíková, Jana Paloncyová - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. - 137 s.

[ Barvíková, Jana - Paloncyová, Jana ]

Fulltext...
Anotace:  Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Pozornost je věnována těmto oblastem: legislativa; povolení k výkonu činnosti; kvalifikační a další vzdělávání; pracovně-právní vztahy; věk a počet dětí v péči; hygienické/stavební podmínky; kontrola; způsob stravování dětí; hlídání nemocných dětí; způsob financování.
Analýza byla zpracována pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby" (zkr. MIKROJESLE), registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858, a hrazena z prostředků OPZ.
Klíčová slova: SRN; zařízení péče o děti; deti; Tagesmutter/Tagesvater; zákonodárství; kvalifikace odborná; financování

Klíčová slova v angličtině: Germany; children; Tagesmutter/Tagesvater; child care facilities; legislation; occupational qualification; financing
Klasifikace: T04 - rodina, rodinná politika, gender
Návaznost: DZ626317 Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby
Pracoviště: VUPSVPRP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT