Publikační činnost: 2017
BAO - odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i.

Manuál volnočasových aktivit seniorů (certifikovaná metodika) [Manual of seniors´ leisure activities]. / Jana Godarová, Vlastimil Beran - Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. - 92 s. - ISBN 978-80-7416-318-0

[ Godarová, Jana - Beran, Vlastimil ]

Fulltext...
Anotace:  Manuál představuje inovativní metodický nástroj určený především pro pracovníky municipalit zajišťující agendu volnočasových aktivit zaměřených na seniorskou populaci. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu, analýz současných trendů v seniorské populaci vyplývajících z dat Českého statistického úřadu - Statistika rodinných účtů, EU-SILC a výsledků kvalitativních řízených rozhovorů projektu Hovory o zdraví využívající metodiku DIPEx. Metodika je zasazena ve stávajícím legislativním rámci. Metodika představuje dosud chybějící metodický nástroj, který podrobně popisuje logický proces tvorby mixu volnočasových aktivit pro seniorskou populaci. Současně doporučuje postupy, které pracovníkům sociálních odborů pomohou získat hlubší poznatky o životní situaci seniorů. Lépe zaměřená činnost pracovníků sociálních odborů na potřeby seniorů zmírní bariéry v komunikaci a nedůvěru seniorů vůči pracovníkům samotným či municipalitě, popřípadě veřejné zp
rávě jako celku.
Klíčová slova: pracovníci sociální; metodika certifikovaná; volnočasové aktivity seniorů

Klíčová slova v angličtině: social workers; certified methodology; leisure activities of seniors
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: TD03000156 Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT