Publikační činnost: 2019
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky [Business tax as a tool to limit movement of self-employed persons in shadow economy]. / Lenka Říhová, Michal Blahout - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 8-13 (6 s.).

[ Říhová, Lenka - Blahout, Michal ]

Anotace:  Vysoký podíl osob samostatně výdělečně činných na zaměstnanosti v kombinaci s nízkou inkasovanou daní z příjmu těchto subjektů jsou hlavní aktuální problémy, které by měla fiskální politika České republiky aktivně řešit. Problematickou oblastí je i přítomnost stínové ekonomiky v podobě zdánlivého podnikání (švarcsystému) či krácení daňové povinnosti. Cílem této práce je proto představit daň z podnikání jako jednu z možností, jak vyvést část OSVČ ze stínové ekonomiky, a přispět tak ke stabilizaci současného stavu.
 
Anotace v angličtině:  The high share of self-employed person in employment, coupled with the low income tax receipts of these entities, are the main current issues that fiscal policy of the Czech republic should actively solve. However, the presence of the shadow economy in the form of a seeming business or curtailment of tax liability is a significant problem. Relatively low taxing self-employed workers in comparison with employees, along with the existence of seeming business, puts many self-employed into the role of cheap labour. The amount of income tax collected from the self-employed in the years 2011 to 2016 oscillated around 0.9 to 4.6% of the amount of income tax collected from employees. The aim of this thesis is therefore to introduce the business tax as one of the possibilities to bring a part of the self-employed from the shadow economy to contribute to the stabilization of the current state.
Klíčová slova: OSVČ; daň z podnikání; ekonomika stínová; společenské normy; behaviorální ekonomie

Klíčová slova v angličtině: self-employed; business tax; shadow economy; social standards; behavioral economics
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Pracoviště: VUPSVPPAMP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT