Publikační činnost: 2019
BAB - odborné monografie vydané v domácích vydavatelstvích

Současná struktura služeb dlouhodobé péče a prognóza potřebnosti sociálních služeb 2019-2050 [Current structure of long-term care services and forecast of social services need 2019-2050]. / Jiří Horecký, Ladislav Průša - Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2019. - 28 s. - ISBN 978-80-907053-4-0

[ Horecký, Jiří - Průša, Ladislav ]

Anotace:  Základní údaje o sociálních službách v ČR. Mezinárodní srovnání v oblasti dlouhodobé péče. Evropské projekce stárnutí a potřeb péče. Úloha soukromého sektoru. Aktuální situace v ČR. Kvantifikace výdajů na dlouhodobou péči v ČR. Prognózy pro Českou republiku (stárnutí, příjemci příspěvku na péči). Některé konkrétní návrhy opatření.
Klíčová slova: péče dlouhodobá; stárnutí; potřeby sociálních služeb; financování; příspěvek na péči; služby sociální; prognózování sociální

Klíčová slova v angličtině: long-term care; social services need; financing; care allowance; social services; forecasting
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT