Publikační činnost: 2019
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Whistleblowing in the Czech Republic ľ a fragmented support. Peer Review on "Enhancing whistleblower protection through better collaboration between responsible authorities ľ a tool to prevent and tackle work-related crime [Oznamování v České republice - roztříštěná podpora. Peer Review na téma "Posílení ochrany oznamovatelů prostřednictvím lepší spolupráce mezi odpovědnými orgány - nástroj pro předcházení a boj proti trestné činnosti na pracovišti]. / Soňa Veverková - Brussels: European Commission, 2019. - 8 s.

[ Veverková, Soňa ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Externí odkaz
Anotace:  Studie představuje legislativu, která chrání zaměstnance, jenž oznámí nekalé praktiky na pracovišti svého zaměstnavatele, proti odvetným opatřením zaměstnavatele. Dále je ve studii popsáno institucionální zabezpečení, tedy instituce, zejména veřejné, na které se zaměstnanec ľ oznamovatel může obrátit v případě, že chce oznámit nekalé jednání zaměstnavatele, včetně spolupráce těchto institucí. Studie se rovněž zabývá rolí sociálních partnerů.
 
Anotace v angličtině:  The study has been prepared for the Peer Review on "Enhancing whistleblower protection through better collaboration between responsible authorities ľ a tool to prevent and tackle work-related crimeö within the framework of the Mutual Learning Programme. It provides a comparative assessment of the policy example of the host country (Norway) and the situation in Czech Republic.
Klíčová slova: oznamování nekalé činnosti; ochrana oznamovatele; trestná činnost na pracovišti; partneři sociální

Klíčová slova v angličtině: whistleblowing; whistleblower protection; work-related crime; social partners
Klasifikace: T09 - sociální dialog, pracovní podmínky
Poznámka:  sig: uložené 2348
Pracoviště: VUPSVPSDAPV Typ: Elektronický dokument


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT