Publikační činnost: 2020
BAV

Analýza možných dopadů automatizace a robotizace v odvětví Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost v období 2020ľ2025 [Analysis of possible impacts of automation and robotics in the Manufacture of transport equipment sector on employment in the period 2020ľ2025]. / Tomáš Lichard, Věra Czesaná, Filip Klicnar, Ivan Lichner, Zdeňka Matoušková, Marek Radvanský, Helena Vychová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 32 s.

[ Lichard, Tomáš - Czesaná, Věra - Klicnar, Filip - Lichner, Ivan - Matoušková, Zdeňka - Radvanský, Marek - Vychová, Helena ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Cílem studie je analyzovat možný vliv zavádění nových technologií, zejména digitalizace, automatizace a robotizace do sektoru Výroba dopravních prostředků na zaměstnanost, a to nejen v tomto sektoru, ale i v ekonomice jako celku. Kromě toho je simulována také možná změna ve struktuře zaměstnanosti z profesního a vzdělanostního hlediska. Studie se zabývá výhradně analýzou výsledku simulací za předem definovaných předpokladů souvisejících s možným vlivem technologických změn, zcela záměrně se pomíjí vliv změny v poptávce, přestože je zřejmé, že změny v poptávce mohou urychlit či naopak zbrzdit zavádění nových technologií. Projektovaným obdobím je období let 2020-2025. Projekce dopadů do profesní úrovně je modelována pomocí modelu LEON pro roky 2019-2023. V momentě přípravy predikce byl poslední známý rok ISPV (Infomační systém v platech a výdělcích) dat 2018. Vypočítány jsou tři scénáře. Kromě základního a simulačního scénáře, jak je modeluje submodel zaměstnanosti, je modelován také scénář, ve kterém je brán d
o úvahy heterogenní potenciál automatizace v různých zaměstnaneckých klastrech.
Klíčová slova: odvětví Výroba dopravních prostředků; automatizace a robotizace; digitalizace; zaměstnanost; modelování možných dopadů

Klíčová slova v angličtině: Manufacture of transport equipment sector; automation and robotics; digitalization; employment; models of possible impacts
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692316 Predikce trhu práce
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT