Publikační činnost: 2020
GII – publikace a dokumenty, které nelze zařadit do předchozích kategorií

Výzkum etických dilemat hodnot a principů sociální práce: Doporučení pro aktualizaci či vydání Etického kodexu sociálních pracovníků ČR [Research of the ethical dilemmas, values and principles of social work: Recommendations for updating or issuing the Ethical Code for Social Workers of the Czech Republic]. / Robert Trbola, Mirka Nečasová, Zdeňka Dohnalová - Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. - 5 s.

[ Trbola, Robert - Nečasová, Mirka - Dohnalová, Zdeňka ]

Soubory ke ztažení:
Fulltext

Anotace:  Autoři v textu předkládají doporučení pro aktualizaci či vydání etického kodexu sociálních pracovníků ČR. Tato doporučení jsme vyvodili na základě několika fází výzkumu etických dilemat, hodnot a principů sociální práce.
Klíčová slova: práce sociální; doporučení; pracovníci sociální; hodnoty etické; hodnoty profesní

Klíčová slova v angličtině: social work; recommendations; social workers; ethical values; professional values
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Kniha


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT