Publikační činnost: 2020
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Koronavirová pandemie jako podnět k nové společenské smlouvě? [The coronavirus pandemic as a stimulus for a new social contract?]. / Jaromíra Kotíková, Petr Víšek - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 2 (2020), s. 2-3 (2 s.).

[ Kotíková, Jaromíra - Víšek, Petr ]

Externí odkaz
Anotace:  Článek se zamýšlí nad sociálně politickými i dalšími dopady současné koronavirové pandemie a nastiňuje některá opatření vhodná ke zvládnutí jejích důsledků.
 
Anotace v angličtině:  The article discusses the social and other impacts of the current coronavirus pandemic and outlines a number of measures aimed at addressing its various consequences.
Klíčová slova: ČR; politika sociální; ochrana sociální; stát sociální; odpovědnost sociální; spravedlnost sociální; soudržnost sociální; krize ekonomická; COVID-19

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; social policy; social protection; welfare state; social responsibility; social justice; social cohesion; economic crisis; COVID-19
Klasifikace: T05 - důchodové, nemocenské a zdravotní pojištění, zabezpečení v nezaměstnanosti, státní sociální podpora
Pracoviště: VUPSVPTPAZ Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT