Publikační činnost: 2019
BDF - odborné články v ostatních domácích (nerecenzovaných) časopisech

Co ukázala analýza systému financování sociálních služeb? [What did the analysis of the system of financing social services show?]. / Ladislav Průša - In: Rezidenční péče. - ISSN 1801-8718 - Roč. 15, č. 3 (2019), s. 4-5.

[ Průša, Ladislav ]

Externí odkaz
Anotace:  Nedávno zpracoval VÚPSV, v.v.i. analýzu systému financování sociálních služeb v letech 2013ľ2018, v jejímž rámci bylo identifikováno množství závažných skutečností, které vyžadují hluboké zamyšlení v souvislosti s přípravou dlouho očekávané novely zákona o sociálních službách. Vybrané poznatky z této analýzy, kde hlavní pozornost byla věnována pobytovým zařízením sociálních služeb.
Klíčová slova: služby sociální; financování; zařízení sociálních služeb; zařízení pobytová; systém

Klíčová slova v angličtině: social services; social care facilities; residential facilities; system; financing
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Pracoviště: VUPSVPSS Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT