Publikační činnost: 2020
BDD - odborné články v domácích recenzovaných časopisech

Péče sociálních pracovníků o sebe v pracovních podmínkách na obecních úřadech [Self-care of municipal social workers in the context of working conditions at municipal offices]. / Olga Hubíková - In: FÓRUM sociální politiky. - ISSN 1802-5854 - Roč. 14, č. 6 (2020), s. 15-21 (7 s.).

[ Hubíková, Olga ]

Externí odkaz
Anotace:  Cílem stati je zachytit, jak je oblast péče o sebe u sociálních pracovníků nastavena na obecních úřadech, jaké zkušenosti s ní sociální pracovníci mají, jaká rizika se pojí se zanedbáváním péče o sebe a péče o sociální pracovníky jako zaměstnance. Téma péče o sebe u sociálních pracovníků je zasazeno do širšího kontextu pracovních podmínek. Péče o sebe je chápána jako mnohodimenzionální proces záměrného zabývání se strategiemi podporujícími zdravé fungování a well-being sociálních pracovníků. Do analýz vstoupila kvalitativní data z rozhovorů se sociálními pracovníky a kvantitativní datový soubory z on-line dotazníkového šetření. Byla popsána konkrétní žitá rizika opomíjení oblasti péče o sebe a identifikovány typy překážek praktikování péče o sebe. Ukazuje se, že péči o sebe je nutné podporovat na organizační i systémové úrovni a je třeba ji nahlížet jako součást erudice a jako předpoklad odborného výkonu sociální práce a vyvíjet nové strategie dosahování pracovní pohody a zvládání stresu přímo na pracovištích
sociální práce.
 
Anotace v angličtině:  The study addresses the self-care of municipal social workers in the context of working conditions and municipal office regulations, and the risks associated with neglecting their own care and the neglecting of their care by their employers. Self-care is defined as the multi-dimensional process of deliberate engagement with strategies for the support of the health and well-being of social workers; it is perceived as a professional competence and an essential part of the training of such professionals. Qualitative data from interviews with social workers was included in the analysis, as well as a quantitative data set collected via an on-line survey. The specific risks of not devoting attention to self-care by social workers and the various obstacles to self-care were identified by the study. Participants in the research indicated the need to change workplace conditions so as to make it easier for them to take care of themselves. Self-care should be promoted at both the organisational and systemic levels and s
hould be seen as an integral component of professional expertise and a prerequisite for the performance of social work. New strategies should be developed aimed at supporting well-being and the reduction of stress directly in the social work workplace.
Klíčová slova: péče o sebe; pracovníci sociální; obecní práce sociální; podmínky pracovní; syndrom vyhoření; kompetence profesionální

Klíčová slova v angličtině: self-care; social workers; municipal social work; working conditions; burnout syndrome; professional competence
Klasifikace: T06 - sociální pomoc, sociální služby
Návaznost: IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT