Publikační činnost: 2020
BDC - odborné články v zahraničních recenzovaných časopisech

Why targeting Matters: the Apprenticeship Program for Youth in the Czech Republic. / Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA - In: Social Policy & Administration. - ISSN 0144-5596 - Roč. 54, č. 7 (2020), s. 1198-1214 (17 stran).

[ SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej ]

Soubory ke ztažení:

Externí odkaz
Anotace v angličtině:  In this paper, we analyze the targeting and outcomes of the apprenticeship program implemented under the Youth Guarantee/YG scheme in the Czech Republic. We examine the outcomes and targeting using counterfactual impact evaluation (quasi-experimental design) of the apprenticeship program on the basis of administrative data from the Czech Employment Office. The implementation strategy is analyzed using various policy documents. The findings indicate that the program is apparently targeted at those groups of young people who are less disadvantaged as regards education level and previous unemployment experience. At the same time, paradoxically, the effects in terms of outflows from the unemployment register are weak for the short-term and medium-term unemployed, as well as for low-skilled and high-skilled youth, and stronger effects are evident in the case of long-term unemployed and medium-skilled youth.
The failures in targeting and in adjusting the program to the needs of more vulnerable groups of youth are due to an inconsistent implementation strategy of Czech Public Employment Services.
Klíčová slova: ČR; politika trhu práce aktivní; znevýhodnění na trhu práce

Klíčová slova v angličtině: Czech Republic; labour market activation; labour market policy; disadvantaged groups
Klasifikace: T01 - trh práce, zaměstnanost, nezaměstnanost
Návaznost: EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ
Pracoviště: VUPSVBOOSP Typ: Článek z periodika


Báze dat jsou řízeny systémem WEBIS
Copyright © 1998-2011, CEIT